Giáo án GYM 4 tuần cho người mới (Phần 2)

Ở bài viết trước, chúng ta đã đi qua 2 tuần đầu tiên trong “Giáo án gym 4 tuần cho người mới”. Nào, hãy...

Giáo án GYM 4 tuần cho người mới (Phần 1)

Bạn là người mới tập gym?! Hoặc đã từng luyện tập nhưng vì lý do nào đó mà nghỉ dài hạn. Hãy cùng tìm...